Home

Welkom bij Flanders Meat Group

Vanaf November 2022 wordt er geslacht op maandag, donderdag en vrijdag.

Aanvoer levend vee is pas mogelijk vanaf 1 uur voor aanvang van het slachten. Gelieve u voorafgaand in te lichten voor het exacte startuur.