Home

Welkom bij Flanders Meat Group

Vanaf 15 oktober is aanvoer van levend vee niet meer mogelijk buiten de slachturen. Indien u meer informatie wenst omtrent deze nieuwe maatregel, contacteer ons!

Als dienstverlenend slachthuis, staan wij zowel voor handelaren, beenhouwers, slagers als particulieren paraat.
In het slachtproces besteden wij de grootst mogelijke aandacht aan dierenwelzijn en hygiƫne.

Eyes On Animals

https://www.eyesonanimals.com/flanders-meat-group-slaughterhouse-zele-be/
29.03.2018 Flanders Meat Group slaughterhouse, Zele, BE March 29, 2018

Eyes on Animals was invited by the manager of this slaughterhouse to give our opinion about the conditions
inside and what we think could be further improved on.
Since early 2017 the cattle are all pre-stunned, also for Halal as the local Imams approve it.
This is a terrific improvement and we congratulate the Imams and the manager for listening and learning from each other.
There were some problems that need to be solved regarding slippery floors, the high noise levels
(from the hissing pneumatics and the metal gates) and the restraint box needs to be adjusted,
but the manager and technician have agreed to get started on the improvements asap.
We will stay in touch with them and be sure that the changes are put into practice as soon as possible.

Eyes On Animals werd door de manager van dit slachthuis uitgenodigd om een opinie te geven over de condities
in het slachthuis en wat wij denken dat not verder kon verbeterd worden.
Sinds het vroege begin van 2017 werden alle runderen pre-stunned, ook voor Halal en dit met goedkeuring van de Imams.
Dit is een uitstekende verbetering en we feliciteren de Imams en de manager om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.
Er waren enkele problemen die moesten opgelost worden in verband met gladde vloeren, de hoge geluiden 
(van de sissende pneumatische cylinders en de metalen deuren) en de schietbox moest aangepast worden,
maar de manager en de technische dienst gingen deze verbeteringen onmiddellijk doorvoeren.
Wij zullen met hen in contact blijven om er zeker van te zijn dat de aanpassingen zo vlug mogelijk worden uitgevoerd.