Particuliere slachtingen

Hoe en wanneer kan ik mijn rund naar het slachthuis brengen ?

Aanvoer kan enkel op slachtdagen. U kan uw rund zelf aanvoeren of laten aanvoeren  door een erkende vervoerder.

Welke documenten dien ik af te leveren ?

1) Runderpaspoort (=sanitelkaart)

  • Voorzijde: voor afgifte vervolledigen met vertrekdatum en handtekening en dooorzichtige klever aanbrengen op dit luik.
  • Achterzijde: vervolledigen van VoedselKetenInformatie (VKI) met datum, handtekening en aanduiden“JA/QUI of NEEN/NON”
    Na vervolledigen geen wijzigingen meer aanbrengen of de kaart wordt als ongeldig beschouwd.

2)Een schrijven met vermelding:

  • op welke naam het rund dient te worden geslacht
  • gsm nummer van bovenvermelde persoon
  • lintwormverzekering: ja / nee
  • geplande afhaling van karkas (dit kan iedere dag van 4h00 tot 6h00 en op woensdag van 4h00 tot 10h00; met uitzondering van zondag).

3) kopie van voor-en achterzijde identiteitskaart op wie het rund dient te worden geslacht.

Wat doe ik met deze documenten ?

Bij aankomst in het slachthuis tijdens de kantooruren gaat u naar de receptie. Daar zal uw dier voor u worden aangemeld.

LET OP !

Ieder voertuig (wagen en vee-aanhangwagen) dient na het lossen van het rund te worden gereinigd -en ontsmet ter plaatse. U kan hiervoor  aan de receptie een jeton kopen. U mag nooit het terrein verlaten zonder deze wettelijke verplichting na te komen.

Wanneer kan ik mijn tong, lever en hart ophalen ?

Ophalen van tong, lever en hart kan vanaf de dag na het slachten in de voormiddag van 4 tot 10 uur.  (op zaterdag enkel van 4 tot 6 uur). Tong, hart en lever die na een week niet zijn afgehaald worden omwille van hygiënische redenen vernietigd. Andere delen kunnen niet worden meegegeven.

Meldt u hiervoor aan bij de receptie. De goederen worden u bezorgd door een medewerker van het slachthuis.

 U betreedt NOOIT zelf de  expeditie of slachtvloer!!!

Wanneer kan ik mijn karkas ophalen ?

Ophalen van het karkas kan iedere dag van 4h00 tot 6h00 (met uitzondering op zondag) en op woensdag van 4h00 tot 10h00. Dag en tijdstip van afhaling dient voorafgaandelijk te worden medegedeeld. Om organisatorische reden gelieve u aan de afgesproken dag en tijdstip te houden die u doorgaf.

Hoe reken ik de slachtkosten af ?

De factuur voor het slachten wordt u toegestuurd.

Indien u heeft geopteerd voor een lintwormverzekering dan wordt u een bijkomende factuur toegestuurd door de verzekeringsmaatschappij.