Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Aangezien FLMG een dienstverlenend bedrijf is, zonder eigen handel, gaat alle aandacht naar de kwaliteit van het eindprodukt. Dat eindprodukt bestaat uit een karkas en een slachtafval, afgeleverd volgens de wettelijke opgelegde normen van bacteriologie en eindtemperatuur.
FLMG heeft hiervoor een eigen kwaliteitshandboek ontwikkeld waarin stap voor stap, in de produktie een gevarenanalyse wordt gemaakt.
Grote aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn, enerzijds voor het dier zelf, anderzijds omdat een diervriendelijke aanpak een rechtstreekse impact heeft op de kwaliteit van het eindprodukt.

Naast de controles die door de overheid (FAVV) opgelegd worden doet FLMG nog eigen controles en analyses.
Hiervoor doet men enkel beroep op geaccrediteerde laboratoria.
Deze controles moeten het bewijs leveren van een correcte slachttechniek (kiembepaling en kiemtellingen op het produkt) alsook het resultaat tonen van een degelijke reinigings en desinfectiemethode van de slachthal, de koelcellen en het materiaal dat op de slachtlijn gebruikt wordt.

FLMG heeft bovendien het certificaat “Fedis Food” behaald.
Dit label wordt na een gunstig onderzoek in de productie en de nodige dokumenten afgeleverd door het erkende bureel AIB Vincotte.
Ook de validatie van het kwaliteitshandboek (A.C.S.) is door AIB Vincotte uitgevoerd.

Het geheel van de kwaliteit wordt beheerd door dierenarts Luk Van Esbroeck.

Certificaten
Bekijk hier Certificaat Autocontrolesysteem Zele
Bekijk hier Certificaat GRMS Zele
Bekijk hier Febev Plus Zele
Bekijk hier Bio Label Certisys