Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Gezien FLMG een dienstverlenend bedrijf is, zonder eigen handel, gaat alle aandacht naar de kwaliteit van het eindproduct. Dat eindproduct bestaat uit een karkas en een slachtafval, afgeleverd volgens de wettelijke opgelegde normen van bacteriologie en eindtemperatuur.
FLMG heeft hiervoor een eigen kwaliteitshandboek ontwikkeld waarin stap voor stap, in de productie een gevarenanalyse wordt gemaakt.
Grote aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn, enerzijds voor het dier zelf, anderzijds omdat een diervriendelijke aanpak een rechtstreekse impact heeft op de kwaliteit van het eindproduct.

Naast de controles die door de overheid (FAVV) opgelegd worden doet FLMG nog eigen controles en analyses.
Hiervoor doet men enkel beroep op geaccrediteerde laboratoria.
Deze controles moeten het bewijs leveren van een correcte slachttechniek (kiembepaling en kiemtellingen op het produkt) alsook het resultaat tonen van een degelijke reinigings -en desinfectiemethode van de slachthal, de koelcellen en het materiaal dat op de slachtlijn gebruikt wordt.