Nieuws

Belangrijke mededelingen en persberichten

1 Januari 2011

Op 01 januari 2011 draagt EURO ABATTOIR de exploitatie van het runderslachthuis te Moeskroen over aan EURO MEAT GROUP.

Euro Abattoir (EA) maakt deel uit van de groep GOEMAERE.
Zij besliste om al haar activiteiten in de rundersector te verkopen en zich uitsluitend te concentreren op haar kernactiviteit.

Euro Meat Group (EMG) is gelieerd aan FLANDERS MEAT GROUP, die op heden het slachthuis exploiteert van Zele.

Het is de bedoeling van EMG om het runderslachthuis uit te bouwen tot een rendabele exploitatie met in acht name van alle wettelijke voorschriften en interne reglementeringen.

EMG en EA zullen gezamenlijk alle nodige maatregelen nemen en schikkingen treffen opdat deze overdracht feilloos kan verlopen.

Het runder- en varkensslachthuis in Moeskroen zullen dan ook onafhankelijk van elkaar opereren.
Weliswaar zullen beide bedrijven gezamenlijk initiatieven ontwikkelen om de nevenproducten optimaal te valoriseren. Deze synergie moet het mogelijk maken om hun beider marktpositie te versterken evenals hun onafhankelijke positie in de sector te vrijwaren.

De site in Moeskroen zal verder worden uitgebouwd tot een belangrijk centrum voor vleesverwerking met een totaal aanbod van goederen en diensten in de runder- en varkenssector.

Voor vragen en of bijkomende info kan U zich wenden tot :

Voor Euro Meat Group

De heer Johan Castelein 
De heer Luk Vanesbroeck